• logo
  • building

    Calitate

  • inside

    Eficiență

  • product

    Complementaritate

Vă urăm bun venit pe pagina web a firmei
SC ELPLAST SRL Sf. Gheorghe


    Firma noastră s-a infiițat în anul 1994 sub denumirea inițială de Electric–Impuls SRL având ca obiect de activitate punerea în funcțiune și întreținerea echipamentelor cu comandă numerică în domeniul industriei prelucrării metalelor.Firma și-a început activitatea într-un spațiu de 50 mp și cu un angajat. Între timp ne-am lărgit baza de activitate, ne-am extins și la alte utilaje, așa am luat contact cu mașinile numerice de injectat mase plastice.De aici nu a fost decât un pas spre dezvoltarea unei activități de producție de largă diveristate și de viitor.
    Pe acest fond , în anul 2001 s-a înființat firma SC Elplast SRL Sf. Gheorghe. Începand din acest moment firma s-a dezvoltat dinamic și și-a diversificat mult activitatea. Pe parcursul a celor 19 ani de existență firma noastră a acumulat experiență valoroasă în domeniul fabricației pieselor din metal și plastic,utilizând,pentru executia acestora, atât utilaje clasice cât  și mașini de tip NC și CNC de înaltă performanță. Producem diferite piese metalice si plastice(prin metoda injecției), în regim de unicate, de serie redusă și medie.   Fabricăm matrițe, ștanțe și dispozitive de diferite mărimi pentru industria auto(și nu numai) . Aceste produse le utilizăm atât pentru producția noastră proprie de semifabricate cât și pentru alți beneficiari.
    Producem piese si subansamble sudate,prelucrate mecanic ulterior dintr-o paleta largă de materiale pentru diverse firme din România dar și din străinătate.
    Un atu major a companiei noastre îl reprezintă parcul nostru de utilaje care cuprinde centre de prelucrare acționate prin comanadă numerică (CNC):de  frezare, strunjire, utilaje EDM de electroeroziune cu fir și electrod masiv; în plus deținem și utilaje de prelucrare clasice(de ex. Mașini de găurit,frezat,strunjit, rectificat).
    Avem în dotare și un cuptor de călire, cementare cu temperatura controlată numeric.
    Avem posibilitatea de a executa diferite tipuri  de  suduri electrice și posibilități de acoperire cu vopsea precum și de brunare chimică la cald.
    Deținem un parc de mașini de injecție, cu ajutoul cărora executăm diferite piese din plastic ,deasemeni putem să facem și probele de injecție pentru cochilele executate în cadrul atelierului nostru.
    Deținem și două utilaje de presare( excentric respectiv hidraulic) de mică capacitate ,utilaje cu care putem să executăm diferite piese ștanțate de mici dimensiuni.
    De curând ne-am dotat și cu un microscop de măsurat 3D de tip Vertex 311UC performant,dotat și cu sistem de măsurare prin palpare si Laser.
    Fiind posibilă excuția unei palete largi de componente mecanice si plastice am trecut de curând și la montajul unor subansamble mecano-plastico-electrice atât pentru industria auto cât și pentru alte ramuri industriale.
    Produsele noastre se adreseaza atât pieței din România cât și pieței Europene. Activitatea ne-o desfășurăm sub deviza de Complementaritate, Eficiență, Calitate și Promptitudine. Din acest motiv toate veniturile firmei sunt în totalitate anual reînvestite și acordăm o mare atenție perfecționării continue a personalului . Aceasta este singura cale către prosperitate și doar în acest fel putem face față exigențelor crescute ale piețelor internaționale.
    În momentul de fața cu noua clădire de curând dată în folosință, de cca.900mp ,suprafața noastră de producție s-a extins la cca. 1400 mp.iar numărul de angajați a depașit cifra de 60. Acordăm o mare atenție dezvoltării și diversificării încontinuu a producției,punem accent pe dezvoltarea unei echipe proprii de ingineri de proiectare cunoscători de Sofware CAD_CAM.
    Suntem la finalul procesului de obținere a Certificatul ISO 9001. Toate aceste lucruri le facem spre a ne diversifica producția de SDV-uri, de a ne creste productivitatea și de a ne diversifica piața de desfacere.
    Facem eforturi în direcția protecției mediului. Deșeurile noastre plastice sunt măcinate și total reinjectate, cele metalice sunt predate la REMAT iar deșeurile de hârtie sunt săptămânal predate la GOSCOM Sf. Gheorghe. Suntem în curs de a monta atât panouri fotovoltaice pentru soluționarea iluminatului extern pe timp de noapte cât și panouri solare pentru a soluționa în mod ecologic prepararea apei calde menajere. Am montat un dispozitiv automat electronic pentru compensarea Puterii reactive. În acest fel o să reușim să facem o economie însemnată de energie electrică,economie care va duce la emisii mai mici de noxe în atmosfera municipiului.
    Sperăm să ne putem menține acest ritm de dezvoltare și să putem face tot ceeace ne-am propus pentru ca și în viitor să putem face față cerințelor tot mai stricte ale economiei globale.
    Dorim ca prin situl –Elplast-să găsim –eficient-promt-complementar-cât mai multe puncte de interes comun.

Administrator SC Elplast SRL-Sf. Gheorghe
dipl.eng. Ștefan Partin

microscope building o product o
english flag german flag romanian map